Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Jeugd

Versie 2023

Inschrijven:

 • Je dient je in de toepassing eenmalig te registreren en een account aan te maken. Als ouder kun je verschillende kinderen aan je account toevoegen. Eenmaal je bent geregistreerd, kan je uit het aanbod een keuze maken en deze digitaal reserveren en betalen.
 • Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan persoonlijk terecht bij het onthaal van het gemeentehuis of telefonisch bij het team Gezin, Jeugd en Onderwijs.
 • Bij het registreren dient het rijksregisternummer als verplicht veld ingevuld te worden om dubbele accounts te vermijden. Ook als je kinderen aan je account toevoegt, dien je hun rijksregisternummer in te geven. Je vindt deze op de klever van het ziekenfonds of op de kids-ID (het nummer dat begint met de geboortedatum).
 • Het maximum aantal plaatsen is afhankelijk van de aard van de activiteit. Volzet is volzet.
 • De betaling moet onmiddellijk gebeuren. Facturatie achteraf is niet mogelijk.
Opgelet! Voor de speelpleinwerking 'Speelplein Kaktus' en de vakantiewerking 'BeZEMSTeel' geldt: enkel kinderen die in Zemst wonen en / of in Zemst naar school gaan, kunnen deelnemen aan de activiteiten.


Betalingsvoorwaarden:

 • Let op! Inschrijven = betalen en betaald = ingeschreven.
 • Betalen voor activiteiten doe je bij het inschrijven online of aan het onthaal op het gemeentehuis.
 • Wanneer een activiteit wordt geschrapt, krijg je het inschrijvingsgeld terug.

Kortingen:

Bij alle activiteiten is er een sociaal tarief mogelijk. Bij sommige activiteiten gelden andere kortingen. Raadpleeg hiervoor het team Gezin, Jeugd en Onderwijs.

Volgende regels zijn van toepassing bij speelplein Kaktus, de sportweek, BeZEMSTeel:


Annulatievoorwaarden:

Kan je kind niet deelnemen aan een activiteit waarvoor je kind is ingeschreven en waarvoor al betaald werd?

Een inschrijving kan je annuleren maar je ontvangt hiervoor geen terugbetaling.
Alleen op vertoon van een doktersattest wordt een geannuleerde activiteit terugbetaald. Je moet dit tijdig melden, ten laatste op de eerste dag van ziekte, en een medisch attest bezorgen aan het team Gezin, Jeugd en Onderwijs binnen de 7 dagen na de eerste dag van ziekte.

Als je om andere redenen dan ziekte niet aanwezig kan zijn, vragen we de inschrijving te annuleren. Zo krijgen andere ouders alsnog de kans om hun kind in te schrijven voor de activiteit. Neem hiervoor contact op met het team Gezin, Jeugd en Onderwijs.

Speelpleinwerking 'Speelplein Kaktus' en de vakantiewerking 'BeZEMSTeel'

 • Respecteer de uren van de speelplein- en vakantiewerkingen.
 • Breng je kind naar onze activiteiten in sportieve kledij of speelkledij. De kledij kan vuil worden bij het spelen, sporten of knutselen. Zorg voor speelkleren die aangepast zijn aan de weersomstandigheden; een pet en zonnecrème bij warm weer, een regenjas bij slecht weer. Geef kleuters een reservebroekje mee.
 • Als je kind een hele dag deelneemt aan een activiteit, geef dan een lunchpakket, genoeg drinken en twee gezonde tussendoortjes mee.
 • Mag je kind na een activiteit alleen naar huis? Geef dit zeker aan in de verplichte vragenlijst in je account. Meld dit ook zeker op de activiteit aan de begeleiders, animatoren of verantwoordelijken.
 • Je kind brengt geen geld of waardevolle spullen mee naar de activiteiten. Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van spullen.
 • Zijn er belangrijke aandachtpunten over je kind waar we op moeten letten tijdens de activiteit? Geef dit dan zeker aan in de verplichte vragenlijst van je account.

Ongeval en verzekering:

 • Als je kind zich kwetst of een ongeval heeft, word je als ouder onmiddellijk gecontacteerd. De verantwoordelijke beslist in samenspraak met de ouders of er al dan niet naar de dokter of het ziekenhuis gegaan wordt.
 • Als je kind een ongeval krijgt, krijg je een ongevallenformulier mee. Dit formulier kan je ook verkrijgen bij het team Vrije tijd. Je vult de gegevens van het kind aan en laat een arts de medische verklaring invullen. Je bezorgt de documenten binnen de 7 kalenderdagen aan het team Vrije tijd die ze vervolledigt. Je betaalt alle kosten zelf en vraagt aan je mutualiteit een attest voor het remgeld. Aan de apotheker vraag je een onkostennota. Beide documenten bezorg je aan de verzekering. Bewaar hiervan een kopie tot het ongeval volledig afgehandeld is.

Fiscaal attest:

 • Voor kinderen jonger dan 14 jaar (met een beperking: tot de dag dat ze 21 jaar worden) kan je een fiscaal attest bekomen. Let op: het fiscaal attest wordt afgeleverd op naam van de inschrijvende ouder. Dit kan niet aangepast worden.
 • Het fiscaal attest kan je via je account raadplegen en afdrukken. Op het fiscaal attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld.
 • Het fiscaal attest is beschikbaar in het volgende kalenderjaar rond de periode maart – april.

Terugbetalingen door derden:

 • Sommige mutualiteiten en werkgevers betalen bepaalde activiteiten gedeeltelijk terug. Informeer hiervoor bij je mutualiteit of werkgever of het die mogelijkheid biedt. Het standaard mutualiteitsattest kan je via je account raadplegen en afdrukken.

Briefwisseling, facturen, terugbetalingen, enz.

 • Diegene op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle mails, briefwisseling, bevestigingen en terugbetalingen ontvangt. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt. Deze documenten worden niet gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.

Reglementen

 • Het huishoudelijk reglement van Speelplein Kaktus vind je hier terug.
 • Het huishoudelijk reglement van BeZEMSTeel vind je hier terug.

Vragen?

Je kan ons bereiken per telefoon of per mail: 015 61 88 93 of jeugd@zemst.be

Je bent tijdens de openingsuren uiteraard ook steeds welkom aan het onthaal van het gemeentehuis.

Door de inschrijving verbindt men zicht ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en met het privacybeleid van de gemeente Zemst.
back to top